Servicii oferite de GEKO’s WorkGroup Inc.

Servicii oferite de GEKO's WorkGroup Inc.
by

  PRELUCRAREA DATELOR, ADMINISTRAREA PAGINILOR WEB ȘI ACTIVITĂȚI CONEXE
 • asigurarea infrastructurii pentru serviciile de găzduire a paginilor web, de prelucrare a datelor și activități conexe; sunt incluse activități specializate de găzduire, cum ar fi găzduirea paginilor web, servicii de streaming (organizare fluxuri) sau găzduire de aplicații/platforme open source; activitățile de prelucrare a datelor includ prelucrarea completă și elaborarea de rapoarte specializate pe baza datelor furnizate de către clienți sau asigurarea prelucrării automate a datelor și servicii de introducere a datelor
  ACTIVITĂȚI DE CONSULTANȚĂ ÎN TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
 • serviciile de consultanță pot include și activitatea de pregătire a utilizatorilor (inclusiv remote – la distanță)
  ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII PRIVIND TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
 • servicii de recuperare a informațiilor din calculatoare în caz de dezastru;
 • instalarea calculatoarelor personale/office;
 • servicii de instalare software (inclusiv remote – la distanță).
  ACTIVITĂȚI ALE PORTALURILOR WEB
 • operarea site-urilor web care folosesc un motor de căutare pentru a genera și întreține bazele de date extensibile cu adrese Internet, într-un format ușor de căutat;
 • operarea altor site-uri web care acționează ca portaluri pentru Internet, cum sunt site-urile media care oferă un conținut actualizat periodic.
  ALTE ACTIVITĂȚI INFORMAȚIONALE
 • servicii de informație telefonică bazate pe calculator;
 • servicii de căutare a informațiilor, pe bază de tarif sau contract;
 • servicii de grupare a știrilor; informații din ziare, etc.